Liricí AmhránSong Lyrics

Oíche Fá Fhéil' Bríde

Traditional

Arranged by Susan McKeown

As recorded by Susan McKeown on Blackthorn: Irish Love Songs - An Draighnen Donn: Amhrián Grá

Irish English
Is bhí mé oíche fá Fhéile Bhríde ’Twas in Mullaghbawn on the feast of Brigid
Is mé ar faire thíos ar an Mhullach Bhán I saw my love at the wakehouse there
Is ansin bhí an fhaoileann dá dtugas mian dí She was young and pleasant with gracelike beauty
Mar bhí sí saoithiúil deas álainn óg My desire for her was beyond compare
Is í go cinnte ’bhreoigh lag m’intinn She left my mind so weak and feeble
’S go dtig lia na bhFiann ní bhfaighigh mé leigheas That no all-healer could hope to right
Bhris sí mo chroí ’stigh ’na míle píosaí And my heart will break in a thousand pieces
Mura bhfaighidh mé dídean ó mo mhuirnín bán If from my love I get no respite
   
Ní ar shliabhabh mínlach a chleacht mo mhiansa Not the mountain high but the lowland pasture
’S í i ngleanntáin aoibhinn mín meas a fás And the fruitful vales did my love frequent
Is gaireann an chuach i gcionn gach míosa Midst the golden wheat and the ripening corn
’S bíonn cruithneacht fhaoil ann is coirce bán The cuckoo calls its song heaven sent
Bíonn na bric ’na scaotha ann is fia ’na luí ann There are teeming trout in the mountain stream
’S an eala aoibhinn ar an loch a’ snámh And graceful swans afloat the lake
’S nuair a bhíonns na beich ag déanamh a ngníomhartha And the busy bees are there in plenty
Bíonn mil gá taomadh ag mo mhúirnín bán Outpouring honey for my love’s sake
   
Taobh thall den teorainn atá mo ródhearc Beyond the border my love resides
An maighre modhmhar na gcíoch glan cruinn My lovely maid of the snow white breast
’S is ar na tórraí’ a chuir mé eolas uirthí I gleaned from her through fruitful search
Is d’fhios mé mórán de dhea-mhéin ann That great good will in her heart did rest
Is tuirseach, brónach bím gach oíche Dhomhnaigh I am sad and weary each Sunday evening
Ag sileadh deora más fad’ an lá Weeping fast salt tears of gloom
Is a Rí na Glóire ní bhím i bhfad beo And my life is short O King of Glory
Mura bhfaighigh mé dídean ó mo mhúirnín bán If I do not win my darling soon