Liricí AmhránSong Lyrics

Siúbhan Ní Dhuibhir

Traditional

As recorded by Norland Wind on From Shore To Shore

Irish English
D'éirigh mé ar maidin a tharraingt I set out one morning
Chun aonaigh mhóir For market
A dhíol 's a cheannacht Buying and selling
Mar dhéanfadh mo dhaoine romham As my people did before me
Bhuail tart ar a' bhealach mé I got thirsty on the way
'S shuí mise síos a dh'ól And sat down to drink
'S le Siúbhan Ní Dhuibhir And with Susan O'Dwyer
Gur ól mise luach na mbróg I drank the price of the boots
   
A Shiúbháin Ní Dhuibhir Susan O'Dwyer
An miste leat mé bheith tinn? Do you care if I'm ill?
Mo bhrón 's mo mhilleadh Sorrow and ruin be upon me
Má's miste liom tú 'bheigh i gcill If I wish you to be in a graveyard
Bróinte 's muilte bheith My grief and troubles
Scileadh ar chúl do chinn Rain down on you
Ach cead a bheith in Iorras But you can stay in Irras
Go dtara síoi Éabh 'un cinn Until the tribe of Eve comes to the fore
   
A Shiúbháin Ní Dhuibhir Susan O'Dwyer
'S tú bun agus barr mo scéil You're the beginning and the end of my story
Ar mhná an cruinne From the women of the world
Go dtug sise 'n báire léi She took the prize
Le gile le finne le mais' With brightness and fairness, goodness
Is le dhá dtrian scéimh And almost perfect beauty
'S nach mise 'n trua Mhuire And I'm the sad case
Bheith scaradh amárach léi To leaving her tomorrow
   
Thiar in Iorras tá searc Over in Irras is
Agus grá mo chléibh My true love
Planda 'n linbh a d'eitigh The young sweet thing
Mo phósadh inné That refused to marry me yesterday
Beir scéala uaim chuicí Tell her from me
Má thug mise póg dá béal If I give her a kiss
Go dtabharfainn dí tuilleadh That I would give her more
Dá gcuirfeadh siad bólacht léi If they'd send me a dowry with her
   
"Beir scéala uaim chuige "Tell him from me
Go dearfa nach bpósaim é For certain I won't marry him
Ó chuala mise gur chuir sé For I heard that he wanted
Le bólacht mé Me with a dowry
Nuair nach bhfuil agamsa Since I don't have wealth
Maoin nó mórán spré Or much of a fortune
Bíodh a rogha aige Let him have whoever he wishes
'S beith mise 'r mo chomhairle féin" And I'll be about my own business"