Liricí AmhránSong Lyrics

A Chomaraigh Aoibhinn Ó

Written by Maurus Ó Faoláin

Arranged by Solas

As recorded by Solas on The Words That Remain

Irish English
Mo bheannacht óm' chroí dod' thir 's dod' shléibhte My heartfelt blessings on your valleys and mountains
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Is dod' mhuintir shuairc ar dual dóibh féile And on your cheerful people, so naturally kind
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Do shrutháin gheala 's do choillte craobhach On your shining streams and your leafy woodlands
Do ghleannta meala 's do bhánta léire Your honeyed slopes and your gleaming meadows
Ó grá mo chroí iad siúd le chéile My heart fills with love for all of them surely
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
   
Is dathúil breá do chruacha scéimchruth Your rugged peaks are a handsome sight
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Nuair a lasaid suas le hamharc gréine As the rising sun sets them aflame
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Na faillte 's leacain ar gach taobh diot Cliffs and steep slopes in every direction
Mar bhrata sróil le seolta gleásta Like a satin weave from a magic loom
Nuair a scaipeann an drúcht anuas ón spéir ort As the dew falls from the heavens high
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
   
Do bhíos thar sáile seal i gcéin uait I was a while away from your beauty
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
I ndúthaigh fáin ag déanamh saoithair Slaving so hard in a foreign land
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh
Ach b'obair tháir liom cnuasach gréithre Base work it was, just making a living
I bhfad óm' ait fé scáil do shléibhte Far from my home 'neath the shade of your mountains
Is chas mé arís ort a phlúr na nDéise So I came back to you, the flower of the Déise
A chomaraigh aoibhinn ó Sweet Comeragh