Liricí AmhránSong Lyrics

Bruach Na Carraige Báine

Traditional

Arranged by Solas

As recorded by Solas on The Hour Before Dawn

Irish English
Is thiar cois abhainn gan bhréag gan dabht And west by the river, without a doubt or lie
Tá an ainnir chiúin tais mhánla There is a quiet gentle beauty
Is gur ghile a cam ná an eala ar an dtonn And her waist is as bright as any swan on the wave
Ó bhaitheas go bonn a bróige From the crown of her head to the soles of her feet
'Sí an stáidbhean í a chráigh mo chroí She is the woman that tormented my heart
Is d'fhág sí i m'intinn brónach And left me heartbroken
Is leigheas le fáil níl agam go brách There is nothing that will cure me
Ó dhiúltaigh mo ghrá gheal domsa Since my true love rejected me
   
Ó b'fhearr liom fhéin ná Éire mhóir I would prefer, than all of Ireland
Ná saibhres Rí na Spáinne Or the wealth of the king of Spain
Go mbéinnse 'gus tusa i lúb na finne That you and I could be together in a quiet spot
I gcoilltibh i bhfad ón ár gcáirde In a wood far from our friends
Ó mise 'gus tusa bheith pósta a ghrá Oh you and I to be married, my love
Le haontoil athar is máthair With the permission of father and mother
A mhaighdean óig is milse póg Oh young maiden of the sweet kisses
Tú grian na Carraige Báine You're the sun of the White Rocks
   
'S a stuaire an chinn cailce, más dual dom go mbeir agam Oh beauty of the white hair, if you would be mine
Beidh cóir ort a thaithneodh led' cháirde You would have everything your friends would like
Idir shíoda 'gus hata ó bhonn go bathas From silk to hats, from head to toe
'S gach ní sa chathair dá bhfeabhas And the best of everything in the city
Beidh do bhólacht á gcasadh gach neoin chun baile Your cows would be driven every noon to the town
Is ceol binn ag beacha ar bhánta And the bees in the meadow would sing sweetly for you
Beidh ól ar do ghlacadh is cóiste id' tharraingt You would have your fill of drink and have coaches to take you
Go bruach na Carraige Báine All around the edge of the White Rocks