Liricí AmhránSong Lyrics

Glanfaidh Mé

Written by Rónan Ó Snodaigh

Music by Eoin Dillon

As recorded by Kíla on Luna Park

Irish English
Mé ag dul in aois arís Me aging again
Ag fás i mo shaol Growing in my life
Leí ag sroicheadh bís arís With her reaching peaks
Ach mise liom féin But me back by myself
   
Má bhraitheann mé an íseal brí If I feel the down pressure
Anuas orm arís Back on top of me again
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
Mar a ghlan mé cheana féin As I did before
Má bhraitheann mé an doicheall If I feel the darkness
Anuas orm arís Down on me again
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
Mar atá ar bun agam anois As I'm doing right now
   
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean that kind
De scáth ó mo chroí Of shadow from my heart
Glanfaidh mé amach iad I'll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean those
De scamaill amach as mo shlí Clouds out of my way
Glanfaidh mé amach iad I'll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean that kind
De scáth ó mo chroí Of shadow from my heart
Glanfaidh mé amach iad I'll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean those
De scamaill amach as mo shlí Clouds out of my way
Dul amach as mo shlí Go out of my way
As mo chroí Out of my heart
   
Do braith mé as íseal brí I felt that down pressure
Ag brú anuas orm arís Pressing down upon me again
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
Bhraith mé doicheall na diabhail I felt the demon's darkness
Ag déanamh lóistín laistigh díom arís Taking up accomodation within me again
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
Bhraith mé mo mhisneach I felt my courage
Ag ídiú uaim 's ag dul amú orm arís Leaking and going astray from me
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
Do bhraith mé an dorchadas do mo thimpeallú I felt the black encircling me
'S ag cur isteach orm arís And disrupting me again
Glanfaidh mé amach é I'll clean it out
   
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean that kind
De scáth ó mo chroí Of shadow from my heart
Glanfaidh mé amach iad I'll clean it out
Glanfaidh mé a leithéad I'll clean those
De scamaill amach as mo shlí Clouds out of my way
Glanfaidh mé amach iad I'll clean it out
(2x) (2x)
   
Beidh mé réidh, beidh mé romhat I'll be there, I'll be ahead
Beidh mé úr, beidh mé ullamh I'll be fresh, I'll be ready
Beidh mé socair ionam féin arís I'll be steady in myself again
   
Beidh mé leí, beidh mé leo I'll be with her, I'll be with them
Beidh mé leat, beidh mé lán I'll be with you, I'll be full
Beidh mé iomlán folláin arís I'll be totally ripe again
   
Beidh mé saor, beidh mé sona I'll be free, I'll be safe
Beidh mé suan, beidh mé slan I'll be bright, I'll be happy
Ar ais chum fhéin arís I'll be back to myself again
   
Beidh mé clé, deas I'll be left, right
Thuaidh, theas North, south
Socair ionaim féin arís Growing inside again
   
Glan glan glan arís glan glan arís So clean clean clean clean it out again
Glan glan glan go dtí bhfuil mé sona sásta Until I am happy
Glan glan glan arís glan glan arís So clean clean clean clean it out again
Glan glan go dtí go bhfuil mé slán sabháilte Until I am safe I’ll clean out my life
(2x) (2x)
   
Dia liom, Dia leat God be with me, God be with you
Dia leis, Dia leí God be with him, God be with her
Dia leo, Dia libh God be with them, God be with you
Dia linn uilig, Dia dhá réiteach God be with all of us, God resolve
Dia dhá réiteach... God resolve...