Liricí AmhránSong Lyrics

Bandó Ribineann

Traditional

Music by Michael McGlynn

As recorded by M'ANAM on M'ANAM

Scottish Gaelic English
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
   
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinnean Bands of ribbon
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinn Band of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
Bandó ribinnean Bands of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
   
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinn Band of ribbon
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinn Band of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
Bandó ribinnean Bands of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
   
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Thig mi nall air an abhuinn I'll come across the river
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Hear the river calling Hear the river calling
   
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Thig mi nall air an abhuinn I'll come across the river
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Hear the river calling Hear the river calling
   
Hin hin haradala Hin hin haradala
Hin haradala Hin haradala
Hin hin haradala Hin hin haradala
Hin haradala ro Hin haradala ro
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
   
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Thig mi nall air an abhuinn I'll come across the river
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Hear the river calling Hear the river calling
   
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Thig mi nall air an abhuinn I'll come across the river
Theid mi null air an abhuinn I'll go across the river
Hear the river calling Hear the river calling
   
Hin hin haradala Hin hin haradala
Hin haradala Hin haradala
Hin hin haradala Hin hin haradala
Hin haradala ro Hin haradala ro
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
   
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinn Band of ribbon
Bandó ribinnean a shioda's de ribinnean Bands of silken ribbons
Bandó ribinn Band of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
Bandó ribinnean Bands of ribbon
Bandó ribinnean á ruidealadh mu'd cheann-sa Bands of ribbons woven about my head
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye han Hindye han
   
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye han Hindye han
Ho ro haradala Ho ro haradala
Ho ro haradala Ho ro haradala
Hindye handun Hindye handun