Liricí AmhránSong Lyrics

Bheadh Buachaillín Deas Ag Síle

Traditional

Arranged by Solas and John Anthony

As recorded by Solas on The Hour Before Dawn

Irish English
Bheadh buachaillín deas ag Síle Sheila would have a lovely man
Dá bpósadh sí mé mar fhear If she married me
Mharóinn an breac ar an taoide I'd kill the trout on the tide
Is coinín ar an ndumhaigh chomh maith And the rabbit on the dune as well
Ní iarfainn leí capall ná caoire I wouldn't ask her for a horse or sheep
Airgead buí ná geal Or gold or silver
Mar go mb'fhearr liomsa agam mar mhnaoí í Because I'd prefer to have her as my wife
Ná aon inion rí dar mhair Than any king's daughter that lives
   
Tá máithair gan taise ag Síle Sheila's mother has no compassion
Is ní bhraitheann sí a croí rómhaith And not much feeling either
Tá sparán mór fada aici líonta She has a big purse filled
Ag lorg talamh gan cíos le fear Looking for a man with land
Chuma léi ard é nó íseal She doesn't care if he's tall or short
Ba chuma léi búi nó geal Of fair or dark complexion
O ba chuma léi cam é nó díreach Straight or crooked
Ach bheith aige caoire is ba As long as he has sheep or cows
   
Ní mar sin mar mheasann mo Shíle That's not how my Sheila thinks
B'fhearr léi mise na míle fear She'd rather me than any other
Mar is meidhreach sea sheinnfinn ar phíob di Because I'd merrily play my pipes
'S is greannta do rincfinn dreas And do a lively dance for her
Chuirfinnse i dtalamh na síolta I'd sow the seeds
Is bhainfinn arís thar n-ais And reap them as well
'S nuair a thiocfainnse abhaile ní bhruíonfainn And when I'd get home I wouldn't
Ach ag reacaireacht grinn lem' shearc But converse lightly with my love
   
Tá mo mhargadh socair le Síle My deal is set with Sheila
Is ní bhrisfeadh Éire ar fad And nothing in Ireland will break it
Gan spleáchas dá máthair ná muintir Without depending on her mother and family
Rachaidh sí chun cinn gan stad She'd be better off
Pósfainn sa chathair an mhí seo I'll marry her this month
'S an sagart á dhíol go maith And pay the priest well
Is ní dóichí go bhfanam sa tír seo And I wouldn't stay in this country
Ach ag reachtaireacht síos amach But roam happily around from here on